Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Дана політика конфіденційності (далі — Політика конфіденційності) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя і правом на самовираження.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин dimposudu.ua, розташований за адресою — https://dimposudu.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину» (далі — Адміністрація сайту) — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується певної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їхнього поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину dimposudu.ua — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Предмет політики конфідеційності

2.1. Користуючись сайтом інтернет-магазину або купуючи товар, пропонований на сайті інтернет-магазину, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і / або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду інтернет-магазину dimposudu.ua і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних користувачів, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи напрям SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів з допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.

2.5. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

2.6. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

Мета збору персональної інформації користувача

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину dimposudu.ua може використовувати з метою:

3.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину dimposudu.ua, для оформлення замовлення і/або укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом інтернет-магазином dimposudu.ua.

3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину dimposudu.ua.

3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину dimposudu.ua, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

3.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

3.1.7. Повідомлення Користувача сайту інтернет-магазину dimposudu.ua про стан Замовлення.

3.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

3.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту інтернет-магазину dimposudu.ua.

3.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені інтернет-магазину dimposudu.ua або від імені партнерів інтернет-магазину dimposudu.ua.

3.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

3.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Категорії данних, які збираються

4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні.

Якщо не вказано інше, сайт інтернет-магазину dimposudu.ua використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт інтернет-магазину dimposudu.ua, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних.

Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті інтернет-магазину dimposudu.ua, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Права та обов’язки сторін

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. У будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити, або виправити, або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти Адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.

6.2. Користувач зобов'язаний:

6.2.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом інтернет-магазину dimposudu.ua.

6.2.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.3. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї Політики конфіденційності.

6.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

6.3.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.3.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6.4.Обмеження згідно Політики конфіденційності

6.4.1. Згідно умов Політики конфіденційності при користуванні сайтом dimposudu.ua Користувачі зобов’язаний дотримуватися наступних правил:

- використовувати сайт dimposudu.ua неналежним чином. Зокрема, не впливати або не втручатися в роботу сайту чи отримувати доступ до інформації не через стандартний інтерфейс;

- використовувати сайт dimposudu.ua тільки відповідно до норм українського законодавства;

При порушенні вказаних вимог, Адміністрація сайту може призупинити або повністю закрити доступ до веб-сайту.

Політика щодо файлів cookie 

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Користувачем сайту інтернет-магазину dimposudu.ua з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Це робиться за допомогою різних технологій, одна з яких — cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити браузеру Користувача, і вони будуть збережені на комп'ютері Користувача для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

Додаткові умови

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину dimposudu.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб Адміністрація сайту видалила його Персональні дані.

Розсилки і інформаційні повідомлення

9.1. Розсилки та інформаційні повідомлення будуть відправлені на адреси електронної пошти або номера мобільного телефону користувачів, які купували товар на сайті інтернет-магазину dimposudu.ua та/або брали участь в акціях і/або інших маркетингових активностях (конкурси, розіграші призів/подарунків і т.д), які проводилися на сайті інтернет-магазину dimposudu.ua. Підставою для отримання розсилки та/або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номеру телефону, який Користувач за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті або при оформленні на сайті інтернет-магазину dimposudu.ua, таким чином давши безумовну згоду на отримання цих розсилок, або в разі самостійної підписки на отримання розсилки та інформаційних повідомлень на вищевказаному сайті.

9.2. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції з продажу товарів, розіграшах, знижки, спеціальні пропозиції та інші заходи для клієнтів.

9.3. Користувач в будь-який момент може відписатися від отримання розсилки.

Підписуйтесь на новини

Надсилаємо лише корисне: новини, акції, подарунки